Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγµατοποιηθεί στη Σύρο τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 σε αίθουσα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα περισσότερα θέματα αφορούν στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δήμων των Κυκλάδων για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας…

Bookmark and Share
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραµµατισµός ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής
Εισηγήτρια: Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού κα. Παπαβασιλείου Μαριέτα

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σύρου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Τήνου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Νάξου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Πάρου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Άνδρου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Θήρας
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ίου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μήλου
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Αµοργού
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κέας
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κιµώλου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μυκόνου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σίφνου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σίκινου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σερίφου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Φολέγανδρου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κύθνου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Αντιπάρου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ανάφης
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 21ο: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016
Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης
1η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου 2016
Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση κανονισµού για την κυκλοφορία οχηµάτων τροφοδοσίας καταστηµάτων εντός του παραδοσιακού οικισµού στην Χώρα Ν. Ίου.
Εισηγήτρια: Έπαρχος Θήρας κα. Θεώνη Λειβαδάρου

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου «ΓΑΛΗΝΟΣ».
Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ηµόσιας Υγείας κ. Καραµαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιαβαθµιδική Σύµβαση µεταξύ ΠΝΑ και ∆. Μυκονίων για την Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ν. Μυκόνου.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ΝΑ και του Περιφερειακού Τµήµατος ∆ωδεκανήσου Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για το έργο «Εκπόνηση έρευνας για την επανένταξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο στόχο 1» ως προς: α) το Άρθρο
1: Αντικείµενο-Σκοπός της Σύµβασης, β) Άρθρο 2: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραµµα και γ) Άρθρο 4:Προϋπολογισµός-
Τρόπος Χρηµατοδότησης
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Ζαννετίδης Φιλήµων

ΘΕΜΑ 26ο: Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της ΠΝΑ µε τίτλο «Προστασία, ∆ιαµόρφωση και Ανάδειξη Ανασκαφής στο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου λιµανιού Σχοινούσας» στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Λιµανιού Σχοινούσας στον όρµο Λιβάδι και οδού πρόσβασης από την Χώρα προς το Λιµάνι».
Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης

ΘΕΜΑ 27ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης µε τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης ‘’∆ηµήτριος Βικέλας’’ Κλειστή Αίθουσα Α’’.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 28ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ & ∆ήµου Μήλου µε τίτλο «Καθαρισµός τάφρων οδικού δικτύου ν. Μήλου»
Εισηγητής: Έπαρχος Μήλου κ. Βενάκης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 29ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ & ∆ήµου Σίφνου µε τίτλο «Καθαρισµός τάφρων οδικού δικτύου ν. Σίφνου»
Εισηγητής: Έπαρχος Μήλου κ. Βενάκης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 194/2014 (Ο.Ε.) (Α.∆.Α. 6Π∆Α7ΛΞ-Ο7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Παραχώρηση χρήσης ακινήτου µε σχέση µίσθωσης) στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
Εισηγήτρια: Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Πλήν ΈΣΠΑ), κα. Γιασιράνη Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ 31ο: Επικύρωση πρακτικών 12ης/25-11-2015 και 13ης/25-11-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo