Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην έδρα της Περιφέρειας στο Κατάστημα της Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα της Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1) με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη…

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015
Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της ./νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης
– 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος
Δωδεκανήσου 2015
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση, Επεξεργασία, Προέλεγχος Απολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ ΄ Τριμήνου 2014 και Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α΄ Τριμήνου 2015
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Άνδρου για έργα
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Άνδρου
Εισηγητής: Έπαρχος Άνδρου κ. Δημήτριος Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 5ο: Σύναψη Προγραμματικής μεταξύ της ΠΝΑ και του ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ήμου Σύρου Ερμούπολης “Δημήτριος Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Β.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Αντώνης Βουτσίνος

ΘΕΜΑ 7ο: Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με Eιδικά Μαθητικά Δελτία και με επίδομα Γονέων Σχολ. Έτους 2015-2016.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση ως προς την χρονική διάρκεια (παράταση) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα» και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕΠ) με το διακριτικό τίτλο «Ελίχρυσος» για τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου στη περιοχή Χρούσσα της ν. Σύρου.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για εγγραφή δυο (2) νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ Κυκλάδων, στον Πίνακα 6: «Εργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από τρίτου» με τίτλους:
– ΠΣ ΠΝΑ & ήμου Μυκόνου για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου
– ΠΣ ΠΝΑ & ήμου Μυκόνου για την αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου ν. Μυκόνου
και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑ για την εξειδίκευση και συμφωνία των όρων των σχετικών
Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Μυκόνου.
Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της ./νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑΙ και Υπ. Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Φωτισμός Βράχου Λίνδου”
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 11ο : «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου» .
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Αιγαίου Ηλίας Γ. Ζωγραφίδης

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τον αναπληρωτή του για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π.Ν.Α.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, που θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 2015.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Νήσο Κάσο”
Εισηγητής: Προϊστάμενος .ιεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Νήσο Τήλο”
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών .ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Νήσο Κέα”
Εισηγητής : Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και Δήμου Αγαθονησίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ανάπλαση Μεγάλου και μικρού οικισμού στο Αγαθονήσι”
Εισηγητής : Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή – συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών ιοίκησης – μεταστέγαση Υπηρεσιών
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση ως προς την ισχύ και τον Π/Υ της Π.Σ. “Πλακόστρωση Τ.Κ. Μεσαναγρού και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου και μόνωση δώματος Μουσείου”
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σύναψης Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑΙ , ΤΕΕ και Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής κληρονομιάς της Δωδεκανήσου”
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 20ο: Αντιπυρική Προστασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πρόταση παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ με εισηγητή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λουκά Κωτσαδάμ.

ΘΕΜΑ 21ο: Επικύρωση πρακτικών 6ης/23-5-2015 και 7ης/14-7-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo