ΠΑΡΟΣ Πρόσληψη 4 γυμναστών για προγράμματα μαζικού αθλητισμού

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 20/02/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), δυνάμει της υπ΄ αριθ. 13/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της, τα υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 321793/1788/92/36/11-12-2014 (ΑΔΑ Ω6ΕΩΓ-4ΦΞ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 32810/1789/93/37/11-12-2014 (ΑΔΑ ΒΖΠΚΓ-Υ1Τ) εγκριτικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για «ειδικά» και «γενικά» προγράμματα «Άθλησης για όλους» περιόδου 2014-2015 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29520/532/22/1/13.11.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3161/Β/25.11.2014/ΑΔΑ: 7Ν52Γ-4Λ9) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΔΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-2015».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έως 31-07-2015 με ωριαία αποζημίωση τεσσάρων (4) γυμναστών για τα εξής προγράμματα:
1. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
3. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
4. ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
5. ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
6. ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχιούχοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
5. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη K.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 27/02/2015 έως και 8/03/2015 (10 ημερολογιακές ημέρες).
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες των Κυκλάδων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.paros.gr)

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. Κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στο γραφείο της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Αθανάσιος Μαρινόπουλος

ΑΙΤΗΣΗ
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο εδώ

(27/2/2015)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 72Β6ΟΡΔΩ-ΕΜ9

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΠΑΡΟΣ Πρόσληψη 4 γυμναστών για προγράμματα μαζικού αθλητισμού”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo