ΜΥΚΟΝΟΣ Σε ιδιώτη τα απορρίμματα της Μυκόνου

Σε ιδιώτη θα ανατεθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων και o καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, με απόφαση του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να δοθεί λύση στη χρόνια της τραγικά υποστελεχωμένης Υπηρεσίας Καθαριότητας του νησιού, η οποία, ωστόσο, θα συνεχίσει να υφίσταται, διατηρώντας πλήρως το προσωπικό της.

«Αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λύση»
Σύμφωνα με το δήμαρχο Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνο Κουκά, «η απόφαση είναι μονόδρομος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου είναι τραγικά υποστελεχωμένη, μετρώντας μετά βίας 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών των απορριμματοφόρων. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί της Μυκόνου, για τουλάχιστον 6 μήνες χρειάζεται 24ωρη βάρδια, ότι έχουμε τον δαιδαλώδη ιστό του παραδοσιακού οικισμού, ο οποίος χρειάζεται συνεχή οδοσάρωση, αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί μας δεν είναι ανεπτυγμένο σε οικισμούς, αλλά υπάρχουν μεμονωμένα σπίτια παντού και έχει παντού κάδους, η λύση που τόσα χρόνια προκρίνονταν, δηλαδή οι συμβασιούχοι, δεν απέδιδε το αναμενόμενο και μάλιστα κόστιζε περισσότερο από αυτό που θα κοστίσει τώρα η αποκομιδή από ιδιώτη».
Όπως εξήγησε ο κ. Κουκάς, «πέρσι, με τον προγραμματισμό προσλήψεων, οι συμβασιούχοι ήρθαν στις 15 Αυγούστου. Εμείς στις 15 Αυγούστου είχαμε ήδη πίσω μας 5 μήνες σεζόν. Το νησί ήταν πενταβρώμικο», ενώ επισημαίνει ότι η ανάθεση της αποκομιδής και του καθαρισμού σε ιδιώτη «πρόκειται για οικονομικότερη λύση, διότι δεν είναι μόνο οι συμβασιούχοι. Όταν λέμε ότι διαχειριζόμαστε όλη τη διαδικασία της αποκομιδής, σημαίνει ότι εμείς πληρώνουμε τα πετρέλαια, εμείς τα σέρβις των αυτοκινήτων, εμείς πληρώνουμε τα ανταλλακτικά, ότι πληρώνουμε τη μισθοδοσία. Είναι πάρα πολλά τα ταυτόχρονα κόστη όταν τρέχεις μόνος σου όλη αυτή την υπηρεσία, τα οποία κάνοντας μια πολύ προσεκτική οικονομοτεχνική μελέτη, μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου, διαπιστώσαμε, ότι εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, η λύση του να πάει σε ανάδοχο η συγκεκριμένη υπηρεσία θα κοστίσει λιγότερα χρήματα. Πέραν του ότι θα είναι αποτελεσματικότερη, θα είναι και οικονομικότερη λύση».
Συνεχίζοντας, ο δήμαρχος Μυκόνου κατέστησε σαφές, πως «πήραμε την πολιτική απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο κατανοώντας την αναγκαιότητα να το δοκιμάσουμε. Η απόφαση αυτή, αφήνει εκτός τη δημοτική κοινότητα της Άνω Μεράς, που αποτελεί γεωγραφικά το μισό περίπου νησί, προκειμένου το υφιστάμενο προσωπικό να συνεχίσει να απασχολείται εκεί. Παραμένει όλο το προσωπικό της δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας, δεν θα απολυθεί κανείς. Επιπλέον, το νησί της Δήλου, για το οποίο είμαστε εμείς υπεύθυνοι, θα συνεχίσει να το τρέχει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Έχουν γίνει οι απαραίτητες δημοσιεύσεις και υπολογίζουμε, αν δεν υπάρξουν εμπλοκές, στα μέσα Ιουνίου περίπου, να έχουμε ανάδοχο», ενώ πρόσθεσε, ότι «η πρόταση που είχαμε καταθέσει και η οποία πήρε μια ευρεία πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, επιχειρεί να δώσει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα, όπως είναι το θέμα της καθαριότητας της Μυκόνου, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις υψηλές απαιτήσεις των επισκεπτών μας».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Κουκάς, η λύση του ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, αποτελεί προεκλογική δέσμευση της δημοτικής παράταξής του, συμπληρώνοντας, ότι «είναι κάτι το οποίο πηγάζει και μέσα από την κοινωνία. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μυκόνου είναι επιχειρηματίες και καταλαβαίνουν ότι η καθαριότητα δεν γίνεται έτσι όπως πρέπει με τη λύση των συμβασιούχων».
Τέλος, ο δήμαρχος υποστήριξε, ότι «αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τον δήμαρχο της Μυκόνου και τη δημοτική αρχή, όταν έχουμε να διαχειριστούμε υψηλούς φιλοξενούμενους, εκατομμύρια επισκέπτες και όλος ο κόσμος να παραπονιέται ότι το νησί είναι βρώμικο. Μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση».
Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού
Ο Δήμος Μυκόνου προκήρυξε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών και με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 2.412.000€ και για τα τρία έτη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ειδικότερα, στη σύμβαση συμπεριλαμβάνεται χειρωνακτικός οδοκαθαρισμός, μηχανική οδοσάρωση, αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών , αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων, καθαρισμός τουαλετών, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων και διάθεση του πάγιου εξοπλισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(link is external).
Η υποβολή των προσφορών θα μπορεί να γίνεται από τις 25 Μαΐου, ενώ καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής θα είναι η 1η Ιουνίου του 2015. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τέσσερις εργάσιμες ημέρες, έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία μέσω της προαναφερθείσας διαδικτυακής πύλης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (διαχείριση απορριμμάτων) και διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς . Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε αυτά.
http://www.mykonospress.gr

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΥΚΟΝΟΣ Σε ιδιώτη τα απορρίμματα της Μυκόνου”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo