ΜΗΛΟΣ Ολοκληρώθηκε το έγκλημα! Ανακλήθηκε η απόφαση για το λιμενικό έργο στα Πολλώνια!

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου Ανακλήθηκε της Απόφασης Ένταξης της Πράξης κατασκευή Λιμενικού έργου Πολλωνίων καθώς δεν υπάρχει ακόμα ετοιμότητα για δημοπράτηση, και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Έτσι, χάθηκε για το παρόν το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο του νησιού που θα μπορούσε να το απογειώσει τουριστικά.
Ακόμα κι αν ξεκινήσουν διαδικασίες για μελλοντική κατασκευή, ο χρόνος που εν τω μεταξύ θα έχει χαθεί, θα είναι αμείλικτος.

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100

Πληροφορίες : ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τηλέφωνο : 2281360800 2281360807

Fax : 2281360860

Email : notioaigaio@mou.gr

Ερμούπολη, 02/02/2015 Α.Π. : 445

Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Επτανήσου 35 T.K :84100

 

Υπόψη : 1. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Χατζημάρκος Γεώργιος

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ Συμεοπούλου Αδαμαντία

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου” με κωδικό MIS 339856

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 3614/2007/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 21 παρ.6, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010),
 2. Τη με αρ. Ε (2007) 5439/6-11-2007 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», όπως ισχύει κάθε φορά,
 3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 645/Β) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών με αρ. πρωτ. 9775/ΕΥΣ 1130/29-2-2008 με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41540/Γ’ ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β’) Κοινής Υπουργικής

Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007,

 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Τη με αρ. πρωτ. 20362/ΕΥΣ 3414/12-5-2010 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΔΑ),
 3. Τη με αρ. πρωτ. 1744/19-5-20111 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων νήσου Μήλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και το συνημμένο σ’ αυτήν Σύμφωνο Αποδοχής Όρων, καθώς επίσης και την με αρ. πρωτ. 82/20-2-2012 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης
 4. Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου της πράξης που υποβλήθηκε στις 11-8-2014,
 5. Την με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ
 6. Την με αρ. πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκύκλιο της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 1744 19/05/2011 Απόφασης Ένταξης της πράξης “Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου” με κωδικό ΟΠΣ “339856” διότι,

δεν υπάρχει ακόμα ετοιμότητα για δημοπράτηση, και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής:

Μετά τη διάλυση της αρχικής εργολαβίας έχει ζητηθεί η επανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης προκειμένου το έργο να επαναδημοπρατηθεί.

Επίσης εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης του ΣτΕ σε προσφυγή.

Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στην ΕΥΔ.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

-Ε.Υ.Σ. της Εφαρμογής

-Ε.Υ. Αρχή Πληρωμής

-Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού -Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

 1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

 

 

 

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Ολοκληρώθηκε το έγκλημα! Ανακλήθηκε η απόφαση για το λιμενικό έργο στα Πολλώνια!”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo