ΜΗΛΟΣ Δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα του συνδυασμού «Η ΜΗΛΟΣ ΑΛΛΙΩΣ»

Θέλουμε τη Μήλο Αλλιώς;
Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση για όλους τους πολίτες της;
Έτσι θα το πράξουμε:

Με ομαδικότητα, διαφάνεια και νομιμότητα, ανοικτές συζητήσεις πριν τις αποφάσεις, αλλά και μετά από αυτές. Ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η συμμετοχή, η αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση πρέπει να είναι οι βασικές αρχές.
Με σεβασμό σε θεσμούς και ανθρώπους,
α) με Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκφράζει τη βούληση των δημοτών, μέσω των εκλεγμένων τους αντιπροσώπων και Δήμαρχο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεών τους
β) με τοπικά Συμβούλια που θα λειτουργούν και θα εκτελούν ουσιαστικό έργο στα χωριά τους, αλλά και
γ) με απόλυτη υποστήριξη (και όχι οικειοποίηση) των Τοπικών Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και των εθελοντικών πρωτοβουλιών τους, συλλόγων που θα είναι βασικό «κύτταρο» του νέου μοντέλου διοίκησής μας.
Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων του Δήμου μας, με σεβασμό και κατανόηση στις ανάγκες τους, αλλά και στις υποχρεώσεις τους.
Σωστή οικονομική διαχείριση των δημοτικών εσόδων. Μονόδρομος για εμάς η αποφυγή κατασπατάλησης Δημόσιου Χρήματος, η αποφυγή των προστίμων, πάντα υπό την καθοδήγηση ειδικού οικονομικού Συμβούλου.
Αιτιολόγηση της κάθε μας απόφασης και απόδειξη των αποτελεσμάτων της.

Ο Δήμος Μήλου είναι ο Δήμος που ζούμε και δημιουργούμε όλοι. Είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά, αγωνιζόμαστε καθημερινά, ονειρευόμαστε και χτίζουμε το μέλλον μας. Γι’ αυτό το μέλλον, για το μέλλον το δικό μας μα κυρίως αυτό των παιδιών μας, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις…

Υγεία
Η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και πρωταρχική ανάγκη, πολύ περισσότερο για περιοχές όπως τα νησιά μας που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Απαιτούμε, την ανταποδοτικότητα των χρημάτων που δίνουμε στο κράτος. το συνταγματικό μας δικαίωμα σε ΔΩΡΕΑΝ και ΔΗΜΟΣΙΑ Υγεία! Απαιτούμε την άμεση στελέχωση και χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας Μήλου!
Βάση νομοθεσίας και μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στον τομέα των αεροδιακομιδών είναι αδύνατη πρακτικά η μεταφορά μη σταθεροποιημένων ασθενών με ιδιωτικά μέσα.
Στόχος μας είναι η εύρυθμη συνεργασία Κέντρου Υγείας – ΕΚΑΒ, καθώς και εξασφαλισμένη συνεργασία με ταχύπλοο σε κάθε έκτακτη ανάγκη, ώστε κανείς κάτοικος αλλά και επισκέπτης να μην αισθάνεται ανασφάλεια.

Παιδεία
«Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για το οποίο κάθε λογικός άνθρωπος θα έπρεπε να νοιάζεται περισσότερο, παρά το πώς το παιδί του θα γίνει ο πιο καλός άνθρωπος.»
Πλάτων

• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των σχολικών κτηρίων και των περιβαλλόντων χώρων. Η παιδεία μπορεί να ξεκινάει από το σπίτι του καθενός μας αλλά διδάσκεται σωστά σε ένα «υγιές» σχολικό περιβάλλον.
• Άμεση λύση στο πρόβλημα έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας στα σχολεία μας.
• Διασφάλιση κονδυλίων για τη συνέχιση της λειτουργίας του παιδικού σταθμού και την συντήρηση του κτηρίου που στεγάζεται.
• Εξεύρεση κονδυλίων για την ΑΣΦΑΛΗ και ΝΟΜΙΜΗ μεταφορά των μαθητών.

Περιβάλλον
Το περιβάλλον ανάγεται σε ιδιαίτερα «ακριβό» πόρο. Η διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολύπλοκο πρόβλημα, που δεν πρέπει να αγνοείται όταν σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα ανάπτυξης. Βασικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής οφείλει να είναι η προστασία, η ανάδειξη και η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
• ΣΧΟΟΑΠ: Άμεση Ολοκλήρωση και εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ που θα ορίζει ρητά τις χρήσεις γης, για κάθε παραγωγικό τομέα, για κάθε δραστηριότητα, κάθε οικισμό. Ένα χωροταξικό σχέδιο που θα έχει στόχο την ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη.
• Εξόρυξη: Αυστηρή τήρηση προϋποθέσεων για ελεγχόμενη εξορυκτική δραστηριότητα. Απαίτηση εξεύρεσης λύσης ώστε να σταματήσει άμεσα η διάθεση υπερλέπτων περλίτη στη θάλασσα.
• Χρυσός: Ένα θέμα που για εμάς θεωρείται λήξαν. Παρ’ όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε και παραμένουμε σε εγρήγορση για τυχόν πραγματικές εξελίξεις. Η κοινωνία του νησιού έχει αποφασίσει, ότι μια τέτοια εκμετάλλευση και επένδυση δεν είναι αποδεκτή.
Αυτή την απόφαση σεβόμαστε αλλά και υιοθετούμε.
• Ενεργειακό: Θέλουμε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά με τον τρόπο και στο μέτρο που θα αποφασίσουν οι Μηλιοί και αφού έχει προηγηθεί, εξαντλητική μελέτη και ενημέρωση πάνω στα θέματα αυτά. Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και πάντα σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.

Υποδομές
Ύδρευση :
• Σταδιακή αντικατάσταση υφιστάμενου απαρχαιωμένου υδρευτικού δικτύου και επέκτασή του όπου δεν υπάρχει.
• Ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση και διακανονισμό του χρέους, αλλά και της τιμής του νερού .
• Κατασκευή και λειτουργία δημοτικής μονάδας αφαλάτωσης.
• Μελέτη για την εκτέλεση έργων μικρής κλίμακας, για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Αποχέτευση:
• Επέκταση δικτύων αποχέτευσης όπου δεν υπάρχει.
• Ολοκλήρωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αδειών και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού. Είναι απαράδεκτο σήμερα που μιλάμε για ανάπτυξη να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πλήρη και ορθή λειτουργία ενός τέτοιου έργου.
• Μελέτη και κατασκευή Βιολογικής Μονάδας Καθαρισμού στα Πολλώνια.

Απορρίμματα:
• Δημόσια ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.
• Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων και τελικά ένα ΧΥΤΥ. Δεν μας βρίσκει σύμφωνους μόνο η κατασκευή ΧΥΤΑ.
• Αναδιοργάνωση και ενίσχυση του τμήματος καθαριότητας.

Αεροδρόμιο:
• Άμεση επέκταση του αεροδιαδρόμου στο υπάρχον αεροδρόμιο, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση μεγαλύτερων αεροσκαφών.
• Προσέγγιση και κατάθεση προτάσεων συνεργασίας, σε αερομεταφορικές εταιρείες, που μόλις άρχισαν να ανοίγονται στην ελληνική αγορά.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση υδατοδρομίου.
Λιμάνι Πολλωνίων:
Εμμένουμε στη μελέτη του 2005 για το λιμενικό έργο των Πολλωνίων που προέβλεπε τη χρήση του από ταχύπλοα και φέρυ- μποτ ανοιχτού τύπου μόνο.
Τουρισμός
Θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν αναβαθμισμένο, πρωτοποριακό, με έμφαση σε κάθε δυνατή εξειδίκευση όπως προστάζουν οι καιροί, που να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του νησιού, καθώς και την ανάδειξη και προστασία της φυσικής ομορφιάς και ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντός του.
• Καθαριότητα παντού. Δεν αρκεί να έχουμε τις ομορφότερες παραλίες, πρέπει και οι καθαρότερες.
• Εντατικοποίηση προσπαθειών, ώστε να επιστρέψουν οι «Γαλάζιες Σημαίες» στη Μήλο.
• Ανάδειξη υγροτόπων και δικτύου NATURA 2000.
• Ένταξη της Μήλου στον παγκόσμιο χάρτη μονοπατιών με στόχο την ενίσχυση του περιπατητικού τουρισμού.
• Ανάδειξη και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, ξεκινώντας από το αρχαιότερο λατομείο στον ελλαδικό χώρο, του οψιδιανού στα Νύχια του Αδάμαντα και καταλήγοντας στο Κάστρο.
• Ανάπτυξη «ειδικών ανταγωνιστικών» μορφών τουρισμού, για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (ιαματικός, θρησκευτικός, αναρριχητικός, γεωλογικός).
• Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών μέσων, σε αρχαιολογικούς χώρους και τοποθεσίες σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Στοχευμένη, έξυπνη και σύγχρονη διαφημιστική προβολή.
• Διεξαγωγή σεμιναρίων με στόχο την εκπαίδευση των απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο.
• Επεξεργασία και σύνταξη «Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τουριστικού Προϊόντος». Η εθελοντική προσχώρηση στο σύμφωνο επιχειρήσεων και περιοχών θα συμβάλει:
• Στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων.
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Στην προβολή της περιοχής.
• Στη συνεργασία επιχειρήσεων και παραγωγών.

Πρωτογενής τομέας
• Ενίσχυση παραδοσιακών αλλά και καινοτόμων καλλιεργειών.
• Υποστήριξη τοπικών συνεταιρισμών & πιστοποίηση προϊόντων.
• Εφαρμογή Συμφώνου Ποιότητας.
• Πιστοποίηση κτηνοτροφίας.
• Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη δημιουργία και λειτουργία σφαγείων.
• Καλλιέργεια «καταναλωτικής» συνείδησης για τα τοπικά προϊόντα.
• Καθιέρωση θεσμού υπαίθριας αγοράς τοπικών προϊόντων.

Πολιτισμός – Αθλητισμός
Η αθλητική παιδεία, η μουσική παιδεία, αλλά και κάθε δραστηριότητα που αφορά τον πολιτισμό, θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή.
• Ενίσχυση των αθλητικών σωματείων του Δήμου μας.
• Επαναλειτουργία της Μουσικής Σχολής υπό τη σκέπη του Δήμου.
• Συνεργασία με τους εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του τόπου μας και ενίσχυσή τους, μέσα από διαδικασίες διαφανείς και αμερόληπτες.
• Ανάληψη δράσης από το Πνευματικό Κέντρο ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό του και πάλι.
• Επαναπροσδιορισμός και αναδιοργάνωση του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Δήμου Μήλου, ώστε να αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης και να γίνει το εργαλείο που θα προβάλει την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα του συνδυασμού «Η ΜΗΛΟΣ ΑΛΛΙΩΣ»”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo