ΚΥΘΝΟΣ Στη Δρυοπίδα η τελευταία πρεκλογική ομιλία του συνδυασμού “ΚΥΘΝΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ”

Σήμερα στις 20:30 στη πλατεία του Μητσάρα στη Δρυοπίδα η τελευταία πρεκλογική ομιλία του συνδυασμού “ΚΥΘΝΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

Προγραμματικές θέσεις για το Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κύθνου

Οι προγραμματικές θέσεις του εκλογικού συνδυασμού ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ για τον Δήμο Κύθνου διαμορφώθηκαν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση σκέψεων από όλα τα στελέχη του συνδυασμού.

Βασική διαπίστωση είναι ότι η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας έχει επηρεάσει αναπόφευκτα και τη ζωή στο νησί μας επιφέροντας δραματικές αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, με άμεσες επιπτώσεις και στη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε διαρκώς φθίνουσα πορεία. Παράλληλα για χρόνια πολλά οι πολίτες πληρώνουν φόρους που προορίζονται για τους Δήμους και δεν αποδίδονται ποτέ σε αυτούς.

Σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον, η δημοτική αρχή πρέπει όχι μόνο να προσφέρει τις υπηρεσίες που ορίζουν οι αρμοδιότητές της, αλλά και να παράγει προτάσεις πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Η επιλογή των προτάσεων θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της τοπικής ζωής, να συνδέεται με τα τοπικά προβλήματα και να τα αντιμετωπίζει, να εξειδικεύει τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποτυπώνει με λεπτομέρεια τις κοινωνικές, οικονομικές και φυσικές συνέπειες αυτών των πολιτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου Κύθνου, εκφράζοντας και την αναπτυξιακή πρόταση για την έγκαιρη ένταξη της Κύθνου στον νέο προγραμματισμό έργων και δράσεων 2014-2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας για το Δήμο Κύθνου αναπτύσσεται σε τρείς πυλώνες για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας:

1. Στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αγροτών και αλιέων της Κύθνου.
2. Στήριξη του Δευτερογενούς Τομέα. Τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μονάδων οικοτεχνίας και της οικοδομικής δραστηριότητας.
3. Στήριξη του Τριτογενούς Τομέα. Ανάδειξη του ονόματος της Κύθνου σε αναγνωρίσιμο τόπο προορισμού και διαφημιστική προβολή του.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων Ενεργειών και Δράσεων:
Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με τις Συγκοινωνίες
• Διεκδίκηση του δικαιώματος στην μετακίνηση, με την ενεργή παρουσία μας σε όλες τις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με την ακτοπλοΐα.
• Συνεργασία με τα άλλα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων για μαζικές διεκδικήσεις.
• Συνεργασία με του ιδιοκτήτες των λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εσωτερικής μετακίνησης στο νησί.

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με τη Στάθμευση
• Parking Μέριχα: Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας
• Parking Χώρας: Πρόταση για περιφερειακή πρόσβαση
• Parking Δρυοπίδας: Επέκταση του ήδη υπάρχοντος
• Ενοικίαση χώρων για τους καλοκαιρινούς μήνες

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με τις υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικός Καθαρισμός – Διαχείρισης Απορριμμάτων
• Έλεγχος – ογκομετρήσεις στις παροχές των δεξαμενών νερού
• Σωστή διαχείριση των αντλιοστασίων
• Επέκταση και αδειοδότηση του ήδη υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού στη Δρυοπίδα και εφαρμογή του ίδιου μοντέλου και στη Χώρα.
• Προσπάθεια για ένταξη βιολογικών καθαρισμών σε Μέριχα και Λουτρά βάσει της έκθεσης αυτοψίας που έχει πραγματοποιηθεί για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων στο Δήμο Κύθνου.
• Ολοκλήρωση των διαγωνισμών που αφορούν τα υλικά ανακύκλωσης
• Οργάνωση φορέα λειτουργίας της ανακύκλωσης
• Αναγνώριση της άμεσης ανάγκης για επιμήκυνση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. σε συνδυασμό με την άμεση έναρξης λειτουργίας της ανακύκλωσης.
• Έναρξη των διαδικασιών για την επέκταση του ήδη υπάρχοντος Χ.Υ.Τ.Α ή για την δημιουργία νέου .

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με τα λιμάνια Μέριχα και Λουτρών
• Εκπόνηση μελέτης (master plan) σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο Σύρου που θα περιλαμβάνει τον καθορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων στα δύο λιμάνια του νησιού

Ενέργειες και Δράσεις για τη στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα
• Σε συνεργασία με το γεωπονικό Πανεπιστήμιο εντάξαμε το κριθάρι της Κύθνου στον εθνικό κατάλογο σιτηρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
• Έχουμε ξεκινήσει τη σύνταξη του φακέλου για την πιστοποίηση του θερμιώτικου τυριού ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης σε συνεργασία με το τμήμα Γαλακτοκομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Παράλληλα, έχουμε εντάξει το θερμιώτικο τυρί στην «Κιβωτό των Γεύσεων» της παγκόσμιας οργάνωσης “SLOW FOOD” με έδρα την Ιταλία και αντικείμενο την προστασία των αγροτικών προϊόντων μικρών παραγωγών.
• Για την προστασία και ανάδειξη του θερμιώτικου αμπελώνα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συλλογής των ντόπιων ποικιλιών αμπέλου και σε συνεργασία με πιστοποιημένο φυτώριο αμπέλου προχωρούμε στην παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από το Δήμο Κύθνου, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία οινοποιείων και την προβολή των τοπικών οίνων.
• Σε συνεργασία με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθήνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το παράρτημα Ελλάδας της παγκόσμιας οργάνωσης για την προστασία των ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» οργανώνουμε την επισήμανση και καταγραφή για την επίσημη αναγνώριση των φυλών αγροτικών ζώων Κύθνου: πρόβατο, αίγα, αγελάδα, χοίρος.
• Αξιοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης για τη δυνατότητα παραγωγής ντόπιων ποιοτικών ζωοτροφών στην Κύθνο, με πολλαπλά οφέλη όπως την μείωση του κόστους εκτροφής και βελτίωση του σιτηρεσίου των αγροτικών ζώων, την προστασία της χορτολιβαδικής χλωρίδας και του περιβάλλοντος της Κύθνου.
• Αξιοποίηση υπάρχουσας οικονομοτεχνικής έρευνας για την αγορά από το Δήμο μικρής κινητής αλωνιστικής μηχανής σιτηρών και οσπρίων.
• Προτείνουμε την αγορά μικρού επαγγελματικού ελαιοτριβείου ψυχρής έκθλιψης με δυνατότητα παραγωγής πιστοποιημένου βιολογικού ελαιολάδου Κύθνου.
• Επιστημονική και τεχνική στήριξη από το Δήμο και το Τμήμα Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ίδρυση και λειτουργία μικρών οικιακών τυροκομείων από τους κτηνοτρόφους της Κύθνου.
• Ίδρυση δημοτικού φυτωρίου αρωματικών και μελισσοτροφικών φυτών στην Κύθνο για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και την αύξηση της μελισσοκομικής χλωρίδας, που θα διατίθεται κατά προτεραιότητα στους μελισσοκόμους της Κύθνου και κατ’ επέκταση σε κάθε ενδιαφερόμενο.
• Ίδρυση Πρότυπου Επισκέψιμου Δημοτικού Αγροκτήματος Κύθνου, για την αναπαραγωγή και επίδειξη των ντόπιων ποικιλιών φυτών και αγροτικών ζώων του νησιού σε συνεργασία με τον «ΠΕΛΙΤΗ».
• Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Κύθνου μικρής δυναμικότητας που θα καλύπτει τις ανάγκες της ντόπιας κτηνοτροφικής παραγωγής. Αναθεώρηση της υπάρχουσας μελέτης και προσπάθεια επανένταξης του έργου αναγνωρίζοντας τα σοβαρά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πρωταρχικά (παλαιές οφειλές κ.λ.π.).

Ενέργειες και Δράσεις για τη στήριξη των Επιχειρήσεων
• Δημιουργία στο Δήμο Κύθνου Γραφείου Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την πληροφόρηση των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρηματιών του νησιού σε θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
• Τεχνική υποστήριξη στις γυναίκες της Κύθνου για τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μονάδων οικοτεχνίας, αξιοποιώντας προγράμματα για τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα.
• Παροχή τεχνογνωσίας από το Δήμο Κύθνου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων για τη σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση και ανεύρεση των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
• Ενημέρωση των επιχειρηματιών της Κύθνου για τις δυνατότητες και τα οφέλη που τους παρέχονται από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων “CLUSTERS”.
• Παρέμβαση του Δήμου Κύθνου για τη δημιουργία ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου και τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας.

Ενέργειες και Δράσεις για την στήριξη του Τουρισμού
• Πρωταρχικό μέλημα για τον Δήμο Κύθνου και την τουριστική προβολή του νησιού θα είναι οι ενέργειες για τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (destination Brand) για το νησί της Κύθνου.
• Χρήση νέων μορφών τεχνολογίας για την προβολή και την ανάδειξη του νησιού όπως διαδραστικοί πίνακες digi-mobile
• Προβολή και ανάδειξη των Ιαματικών Λουτρών και των ιστορικών δεσμών τους με το νησί. Παρακολούθηση της ωριμότητας των διαδικασιών ανάθεσης σε στρατηγικό επενδυτή από τον αρμόδιο φορέα.
• Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής από το Δήμο Κύθνου για την ανάπτυξη στην Κύθνο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επίσημα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναφέρει σε σχετική μελέτη για τον Περιφερειακό της Προγραμματισμό ότι η Κύθνος ενδείκνυται για την ανάπτυξη μορφών θεματικού τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο αλιευτικός, ο θρησκευτικός κλπ.
• Ενημέρωση και κατάρτιση των αγροτών αλλά και των επιχειρηματιών τουρισμού της Κύθνου για τις δυνατότητες ένταξής τους σε προγράμματα αγροτουρισμού και λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού
• Έρευνα για την αξιοποίηση του αλιευτικού τουρισμού από τους επαγγελματίες ψαράδες του νησιού.
• Σε σχέση με τον περιπατητικό – περιηγητικό τουρισμό, αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς για το νησί της Κύθνου (πλυσταριά, δίκτυο παλαιών αγροτικών δρόμων – μονοπατιών, ανεμόμυλοι, παραδοσιακά λιοτρίβια κλπ).
• Καθιέρωση εορταστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με θέμα την προβολή των αγροτικών εργασιών (όργωμα, θέρος, αλώνι, τρύγος, ψάρεμα, τυροκόμηση κλπ) για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
• Ενέργειες και δράσεις για τη διαφημιστική καμπάνια του νησιού μέσω των ΜΜΕ αλλά και μέσω τουριστικών πρακτορείων εγνωσμένης αξίας και παγκόσμιας εμβέλειας.
• Ένταξη του Δήμου Κύθνου στο portal της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο υλοποιείται από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί ως διαδραστικός κόμβος τουριστικής ενημέρωσης.
• Αξιοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού (ΟΤΑ, Ενώσεις Τουριστικών Φορέων) που συντονίζει τις δράσεις του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο.
• Δράσεις ανάδειξης και προβολής της τοπικής κουζίνας. Ενημέρωση των επιχειρηματιών στο χώρο της εστίασης για τα οφέλη από την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Σύμφωνο Ποιότητας για την Κουζίνα στο Νότιο Αιγαίο – Aegean Cuisine».
• Εντοπισμός από τον Δήμο Κύθνου κατάλληλων θέσεων και οριοθέτηση οργανωμένων παραλιών για την κάλυψη των αναγκών των λουόμενων κατά τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και την εκπόνηση των απαραίτητων περιβαλλοντικών μελετών

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με τον Πολιτισμό
• Κύθνια: συνέχιση του επιτυχημένου θεσμού, με στόχευση στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ντόπιων καλλιτεχνών και αφιερώματα στην πλούσια τοπική μας παράδοση στη μουσική, στο χορό, στην τέχνη της κεραμικής, στο χτίσιμο της ξερολιθιάς, στη λαϊκή αρχιτεκτονική κλπ.
• Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών εντός του νησιού. Καταγραφή και αποτύπωση σημείων αναφοράς (οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία νεώτερου πολιτισμού κλπ)
• Προστασία και προσβασιμότητα προς όλους τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού μας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους δημόσιους φορείς.
• Αρχαιολογικό Μουσείο: προσπάθεια ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων-μελετών με στόχο την ένταξή του για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ.
• Κτήριο Παρασκευόπουλου: Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση του κτιρίου και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο και προσπάθεια χρηματοδότησής του από το νέο ΕΣΠΑ.
• Μουσείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: δημιουργία χώρου όπου ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται για το ιστορικό των Α.Π.Ε. στην Κύθνο, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να δει εκθέματα από το 1ο Αιολικό Πάρκο της Ευρώπης που δημιουργήθηκε στο νησί το 1981.
• Σπήλαιο Καταφύκι: Άμεση τακτοποίηση της ήδη υπάρχουσας εργολαβίας που χρονίζει από το 2001. Παρακολούθηση και ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας Ν.Α. και Ε.Μ.Π.

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με την Υγεία
• Δημιουργία δικτύου γιατρών αποτελούμενο από τους ειδικευμένους γιατρούς που σχετίζονται με το νησί.
• Παροχή κινήτρων από το δήμο Κύθνου για την παρουσία παιδιάτρου στο νησί μας
• Προσπάθεια αξιοποίησης από το δήμο Κύθνου των δυνατοτήτων της τηλεϊατρικής.

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με την Παιδεία

• Μέριμνα για την έγκαιρη λειτουργία του νέου κτηρίου του Νηπιαγωγείου της Χώρας
• Ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο και αφορά παιδικές χαρές στη Χώρα και στη Δρυοπίδα και προσπάθεια ένταξης των παιδικών χαρών του Μέριχα και των Λουτρών με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους.
• Υποστήριξη της λειτουργίας του «Κέντρου δια Βίου Μάθησης» που ήδη λειτουργεί στο Δήμο Κυθνου.

Ενέργειες και Δράσεις σε σχέση με τον Αθλητισμό

• Στήριξη και άμεση συνεργασία με την ακαδημία ποδοσφαίρου
• Δημιουργία χώρου αποδυτηρίων στα δύο γήπεδα 5Χ5
• Προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του γηπέδου στο Μέριχα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της νεοσύστατης ομάδας του Α.Ο. ΚΥΘΝΟΥ σε μελλοντική συμμετοχή της στο τοπικό πρωτάθλημα των Κυκλάδων

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΚΥΘΝΟΣ Στη Δρυοπίδα η τελευταία πρεκλογική ομιλία του συνδυασμού “ΚΥΘΝΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ””

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo